Speelronde 6

De opdracht van de week is: Vandaag toon ik belangstelling voor een ander

Deze week werken we voor het laatst aan het thema ‘samenwerken’. We bespreken we met de kinderen wat er komt kijken bij het ‘tonen van belangstelling’. Wanneer kinderen contact maken, is het belangrijk dat je open staat voor een ander. Op welke manier laat je dat zien? Wat kun je een ander vragen? Het eerste contact kun je leggen door bijv. een vraag te stellen aan een ander kind. Hierbij kun je denken aan: Wat zijn je hobby’s? Op welke school zit je? Hoe oud ben je? Op deze manier kun je ander beter leren kennen. Ook wanneer je samen aan een opdracht moet werken, kun je dit proberen toe te passen. Thuis en op school kunt u de opdracht van de week met het kind bespreken en het kind laten vertellen op welke momenten je deze opdracht kunt toepassen. Wanneer een kind aan de opdracht van de week heeft gewerkt, kunt u hem/haar complimenteren. Op het moment dat een kind het lastig vindt om het eerste contact te leggen, kunt u bespreken wat hij/zij bij Playing for Success heeft geleerd en welke vragen er gesteld kunnen worden om het eerste contact te leggen. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden en gedurende de week kunt u het kind de opdracht van de week laten herhalen.

Vier kinderen mochten al direct mee met juf Femke. Zij maakten samen een appeltaart. Tijdens het bakken van de appeltaart kregen de kinderen een coaching kaartje. Een coaching kaartje is een kaartje dat het kind kan helpen om aan zijn/haar leerdoel te werken. Hier kunnen ze de komende week ook op school mee aan de slag. Naast het bakken van de appeltaart wordt er ook aandacht besteed aan het begrijpend lezen en rekenen. Wat staat er op de achterkant van het pak en hoe ga je dat gebruiken voor je eigen appeltaart?

De andere kinderen werkten in de eerste akte aan de opdrachten ‘Spektro’, ‘Het Elfje’ en ‘Marktplaats.nl’.

Spektro

In het theater wordt veel gebruik gemaakt van stroom. Zo is het belangrijk dat er genoeg frisse lucht is, het licht het doet en het alarm werkt. Bij deze opdracht werken de kinderen in tweetallen aan het bouwen van verschillende stroomkringen (licht, alarm en ventilatie). Hierbij moeten de kinderen een stappenplan volgen om de juiste stroomkring te kunnen bouwen. Een stukje techniek, samenwerken en overleggen staan tijdens deze opdracht centraal.

Het Elfje

Het doel van de opdracht is dat alle kinderen zelfstandig een gedicht maken, een zgn. elfje: Een gedicht dat uit elf woorden bestaat. De kinderen beginnen met het maken van een woordweb van hun eigen voetbalclub. Van dit woordweb kiezen ze één woord uit waar ze uiteindelijk hun elfje over maken. Nadat het woordweb is gemaakt, gaan de kinderen hun idee uitwerken. Dit doen ze eerst in het klad. Daarna werken ze hun idee uit op papier. Aan het eind hebben de kinderen hun eigen elfje en een bijhorende tekening. Bij deze creatieve opdracht staat het overleggen, samenwerken en het werken met taal centraal. Begeleiders letten tijdens deze opdracht op de houding van de kinderen en de manier waarop ze met een opdracht aan de slag gaan. Op welke manier wordt het stappenplan gebruikt? In welke mate werken de kinderen zelfstandig aan de opdracht en wat doen ze met de tips die ze van de begeleider  krijgen? 

Marktplaats.nl

Bij deze opdracht werken de kinderen in tweetallen. Het doel van de opdracht is om artiesten te boeken, omdat er een groot concert is in het AFAS Circustheater. Hiervoor krijgen de kinderen een  budget van 1.250.000 euro. Bij deze opdracht moeten ze er voor zorgen dat ze drie groepen kiezen, drie zangers en drie zangeressen. Van alle categorieën moet er minstens één Nederlands zijn. Bij het maken van de berekeningen kunnen de kinderen gebruik maak van ‘echt’ geld of van een rekenmachine. Een combinatie van beiden mag natuurlijk ook. Het elftal dat ze uiteindelijk samenstellen verwerken ze in hun eerder gekozen opstelling. Het overleggen, samenwerken en rekenen staan tijdens deze opdracht centraal. Tijdens het werken aan de opdracht wordt door de begeleider gekeken naar de manier waarop er samengewerkt wordt en het overleg plaats vindt. Verder wordt er gekeken of de kinderen gebruik maken van het stappenplan (of ze bijv. een taakverdeling maken) en op welke manier ze de hulpmiddelen inzetten.

In de tweede akte werkten de kinderen aan de opdrachten ‘Slim & Snel’, ‘Videostar’ en ‘In de Wolken’.

      Slim en Snel

Bij deze opdracht leggen de kinderen in tweetallen een parcours af, waarbij ze vooral lekker mogen bewegen. Hierbij moeten ze een taakverdeling maken en mogen ze elkaar aanmoedigen. Daarnaast wordt er een korte quiz gedaan, waarbij de kinderen moeten overleggen om tot een gezamenlijk antwoord te komen.

Gerelateerde afbeelding     Videostar

Bij deze opdracht werken de kinderen gezamenlijk aan een videoclip. Met elkaar kiezen de kinderen eerst een liedje uit. Daarna mogen ze in het theater hun videoclip gaan opnemen. De kinderen mogen zelf effecten kiezen en samen overleggen over de bewegingen die ze aan hun clip willen toevoegen. Overleggen, samenwerken, jezelf presenteren en mondelinge taalvaardigheid staan tijdens deze opdracht centraal. De begeleider kijkt bij de opdracht op welke manier er met elkaar overlegd wordt en hoe de kinderen zichzelf presenteren.

      In de Wolken

Bij deze opdracht werken de kinderen gezamenlijk aan een stripverhaal. Met elkaar bedenken de kinderen eerst een verhaal. Het verhaal moeten ze vervolgens in zes verschillende foto’s uitbeelden. Daarna mogen ze in en om het theater  hun foto’s maken. Als alle foto’s gemaakt zijn, gaat de groep terug naar het leercentrum waar ze de foto’s in een PowerPoint presentatie verwerken en er tekstballonnen aan toevoegen. Met elkaar maken de kinderen zo hun stripverhaal compleet.Overleggen, samenwerken, jezelf presenteren, computervaardigheden en de mondelinge taalvaardigheid staan tijdens deze opdracht centraal. De begeleider kijkt tijdens de opdracht op welke manier er met elkaar overlegd wordt, of de kinderen open staan voor de ideeën van de anderen en op welke manier de kinderen zichzelf presenteren.

Wist u dat?

 • Fiene voor even een strenge juf was?
 • Benjamin een echte videoster was?
 • Cerah wist wat elfje was en hoe je deze moest maken?
 • Desteny het leuk vond om geld uit geven?
 • Quinty duidelijk kon uitbeelden hoe ze zich voelde bij het maken van de strip?
 • Lisa haar poppetje ‘Streepje’ heeft genoemd?
 • Max als eerste bij het Circustheater was?
 • Sterre ging vragen of de meester fruit wilde snijden?
 • Mats heel blij keek toen hij hoorde dat hij appeltaart mocht maken?
 • Toine zich afvraagt waarom de buschauffeur steeds vraagt waar hij naar toe moet?
 • Bruni een elfje maakte over paarden?
 • Nayana altijd handen over heeft?
Dit bericht is geplaatst in Weblog. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.