Speelronde 9

De opdracht van de week is:

Vandaag doet het er niet toe wat anderen van mij vinden: ik ben blij met mijzelf

Deze week staat de opdracht van de week voor de laatste keer in het teken van ‘zelfvertrouwen’.  Zo bespreken we met de kinderen wat het ‘hebben van zelfvertrouwen’ betekent en op welke manier je dit kunt laten zien. Met de kinderen wordt besproken dat je goed bent zoals je bent en dat je je eigen keuzes mag maken en je eigen mening mag hebben. Met de kinderen wordt besproken wat je kunt doen op momenten dat je een andere reactie krijgt dan je verwacht. De kinderen proberen we mee te geven dat je een ander niet kunt veranderen, maar wel de manier waarop je met een situatie omgaat. Thuis en op school kunt u de opdracht van de week met het kind bespreken en het kind laten vertellen op welke momenten je deze opdracht kunt toepassen. Wanneer je iets aardigs doet voor een ander, zal een ander vaak ook positief op jou reageren. Wanneer een kind aan de opdracht van de week heeft gewerkt, kunt u hem/haar complimenteren. Op het moment dat een kind het lastig vindt om het eerste contact te leggen, kunt u bespreken wat hij/zij bij Playing for Success heeft geleerd en welke vragen er gesteld kunnen worden om het eerste contact te leggen. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden en gedurende de week kunt u het kind de opdracht van de week laten herhalen.

  Twee kinderen mochten al direct mee met meester Bram. Zij maakten samen een appeltaart. Tijdens het bakken van de appeltaart kregen de kinderen een coaching kaartje. Een coaching kaartje is een kaartje dat het kind kan helpen om aan zijn/haar leerdoel te werken. Hier kunnen ze de komende week ook op school mee aan de slag.

De andere kinderen werkten in de eerste akte werkten de kinderen aan de opdrachten ‘PowerPoint’, ‘Goochelshow’ en ‘Vlog’.

        PowerPoint

Bij deze opdracht maken de kinderen een presentatie over een opdracht van Playing for Success. Het onderwerp werken ze eerst uit op papier voordat ze dit in een presentatie gaan verwerken. Belangrijk is dat het verhaal in steekwoorden in de presentatie wordt verwerkt. Wanneer er nog tijd over is, kunnen de kinderen afbeeldingen invoegen en werken aan de lay-out van hun presentatie. Tijdens deze opdracht leren de kinderen werken met het programma PowerPoint aan de hand van een stappenplan. Door de begeleiders wordt gekeken of de kinderen in staat zijn om zelfstandig aan de opdracht te werken. Gebruiken ze het stappenplan? Vragen ze om hulp? Op welke manier gaan de kinderen aan de slag? Daarnaast wordt er gekeken of de kinderen in staat zijn om een verhaal in steekwoorden te noteren. Zelfstandig werken, gebruiken van computervaardigheden (werken met het programma PowerPoint) en het werken aan de taalvaardigheid (gebruik van steekwoorden) staan tijdens deze opdracht centraal.

Goochelshow

Tijdens deze opdracht leren de kinderen een aantal trucs die ze in tweetallen gaan oefenen. Het resultaat laten we u tijdens de afsluiting zien.

Vlog

In tweetallen spreken de kinderen af waar ze over willen vloggen en hoe ze dit willen gaan aanpakken. Nadat ze dit met elkaar afgesproken hebben, gaan ze aan de slag en maken ze hun eigen vlog over iets dat ze bij Playing for Success hebben gedaan of hebben geleerd. Het resultaat zullen we tijdens de afsluiting laten zien. 

In de tweede akte werkten de kinderen aan de opdrachten Take One, ‘Wie ben ik?’, Fruitmand en Lef.

Take One

Bij Take One stellen de kinderen zichzelf voor en vertellen ze wat ze bij Playing for Success geleerd hebben en wat ze een leuke opdracht vonden. Dit wordt eerst met de kinderen besproken en geoefend. Daarna mogen de kinderen plaats nemen achter de desk in de persruimte en hun verhaal vertellen. Van hun verhaal wordt een filmpje gemaakt dat in één keer wordt opgenomen; de zgn. ‘Take One’. Tijdens deze opdracht wordt gekeken naar hoe een kind zichzelf presenteert: Kijkt hij/zij in de camera?, Wat is de houding van het kind?, Wat vertelt het kind en op welke manier doet hij/zij dit?

Lef

Hoe stel je jezelf voor en op welke manier presenteer je jezelf aan een ander? Dat het belangrijk is dat je rechtop staat en met een duidelijke stem praat, werd met de kinderen besproken en geoefend tijdens de opdracht ‘Lef’. Je hebt er immers lef voor nodig om jezelf te laten zien.

Wie ben ik?

Aan het begin van de opdracht krijgen kinderen een post-it op hun rug geplakt met daarop de naam van een dier geschreven. Door het stellen van de juiste gesloten vragen, moeten de kinderen er achter zien te komen welk dier ze zijn.

Fruitmand

Bij deze opdracht staan de kinderen in een kring en één kind staat in het midden. Ieder kind is dan een stuk fruit (appel, peer of banaan). Wanneer er een van deze stukken fruit genoemd wordt, bijv. ‘banaan’ dan moeten ook alle kinderen die ‘banaan’ zijn van plek wisselen. Degene die overblijft, moet dan in het midden gaan staan. Wanneer er ‘fruitmand’ geroepen wordt, is het de bedoeling dat iedereen van plek wisselt.

Wist u dat?

  • Isabel het meest genoten heeft van de kunstdag?
  • Aleksej blij was dat hij eindelijk appeltaart mocht maken?
  • Esra vooral geleerd heeft om over zijn gevoelens te praten?
  • Freija goocheltrucs op internet opzocht?
  • Emma bij Playing for Success geleerd heeft om zich te concenteren?
  • Ruben zijn appeltaart aan juf Willie wilde geven?
  • Bodhi vandaag door haar vader werd opgehaald?
  • Diony vandaag ziek was?
  • Maite het leuk vond om te vloggen?
  • Berk houdt van activiteiten waarbij hij kan bewegen?

Ashley zelfstandig aan haar PowerPoint werkte?

Dit bericht is geplaatst in Weblog. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.