Speelronde 3

De opdracht van de week is: Vandaag geef ik het niet te snel op

Vandaag was alweer de derde speelronde van Playing for Success. Deze en komende week kunnen de kinderen verder werken aan hun leerdoel(en). Het domein motivatie staat ook deze week nog centraal. Om hier ook thuis en op school aan te kunnen werken kunt u de opdracht van de week met het kind bespreken. Wat betekent de opdracht van de week? Wat betekent het als je niet te snel opgeeft? Wat levert het je op? Hierdoor leert het kind zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen voor opdrachten en kan het fouten schelen wanneer je aandacht hebt voor een opdracht of bijv. een instructie. Daarnaast leert een kind dat hij/zij kan kijken naar wat er lukt en op welke (andere) een opdracht aangepakt kan worden. Een compliment geven wanneer een kind met aandacht aan, bevordert het zelfvertrouwen en leert hem/haar om met moeilijke situaties/dingen om te gaan.

Kiki: Ik durf het ook al voel ik mijzelf verlegen!

Sep: Ik zeg wat ik voel!

Sophronia: Ik mag om hulp vragen!

Jayden H: Ik kan het!

De andere kinderen werkten aan de opdracht ‘Even Voorstellen’ en ‘Lef’, GeK (Gooien en Kennismaken) en ‘Lekker in je vel’.

Even Voorstellen: Roman, Jayden B, Nathan en Brian

Bij Even Voorstellen, stellen de kinderen zichzelf voor aan de hand van het programma Publisher. Na een korte instructie in de kring mogen de kinderen zelf aan de slag. Met elkaar bespreken we wat je zou kunnen vertellen over jezelf. Daarnaast wordt er verteld waar de kinderen op moeten letten als je een verhaal schrijft (hoofdletters, punten, enz.). Tijdens deze opdracht staat de taalvaardigheid en het werken aan de computervaardigheden centraal.

Lef: Yvaine, Noah, Julian, Steffie, Anita, Jason

Hoe stel je jezelf voor en op welke manier presenteer je jezelf aan een ander? Dat het belangrijk is dat je rechtop staat en met een duidelijke stem praat, werd met de kinderen besproken en geoefend tijdens de opdracht ‘Lef’. Je hebt er immers lef voor nodig om jezelf te laten zien.

Gek (Gooien en kennisaken): Yvaine, Noah, Julian, Steffie, Anita, Jason

Bij dit spel is het de bedoeling dat de kinderen iets vertellen over zichzelf. De begeleider gooit een bal naar een kind. Deze vangt de bal, noemt zijn naam en vertelt vervolgens iets over zichzelf. Als iedereen geweest is wordt opnieuw de bal gegooid, maar nu wordt aan het desbetreffende kind bijv. gevraagd wat de hobby is van iemand. We gaan net zo lang door totdat iedereen geweest is.

Lekker in je vel: Yvaine, Noah, Julian, Steffie, Anita, Jason

Bij het spel ‘Lekker in je vel’ kiest een kind een emotie om uit te beelden. Eén kind heeft zijn ogen dicht en weet dus niet welke emotie uitgebeeld gaat worden. Vervolgens moet het kind dat met zijn ogen dicht zat, raden welke emotie de andere kinderen uitbeelden. Wanneer de emotie geraden is, wordt er een gesprek gevoerd over de desbetreffende emotie. Gedurende de opdracht wordt door de begeleiders gekeken naar de houding van de kinderen tijdens deze opdracht: Laten de kinderen hun emoties zien? Hoe doen ze dat? Gaan de kinderen hierover met elkaar in gesprek en wat is hun houding tijdens dit gesprek? Mondelinge taalvaardigheid en het tonen van emoties staat tijdens dit gesprek centraal.

Na de pauze werkten de kinderen in hun vaste groepje aan de opdracht ‘Stop Motion’.  

Groepje 1: Yvaine, Kiki, Jason, Jayden B en Roman

Groepje 2: Noah, Sep, Nathan en Julian

Groepje 3: Sophronia, Steffie, Jayden H, Brian en Anita

Stop Motion deel 2

Vorige week hebben de kinderen in hun groepje een verhaal bedacht en een taakverdeling gemaakt. Met elkaar bespraken de kinderen wat ze nodig hadden om hun verhaal verder uit te werken. Hier hebben de kinderen vandaag verder aan gewerkt. Met elkaar dachten ze na over een achtergrond een probeerden ze verschillende ‘settings’ uit. Wanneer kinderen geen materialen hadden meegenomen, mochten ze ook hun eigen fantasie gebruiken de uitwerking van hun verhaal. Samenwerken, overleggen, en planmatig werken staan tijdens deze opdracht centraal

Wist u dat?

 • Sophronia veel spullen bij zich had voor Stop Motion?
 • Noah zelfverzekerd kan staan?
 • Kiki heel blij keek toen ze hoorde dat ze appeltaart mocht maken?
 • Steffie vanavond pasta gaat eten?
 • Yvaine een boekje meegekregen heeft?
 • Sep een kabouter had meegenomen?
 • Jason morgen gaat zwemmen?
 • Anita heel mooi kan tekenen?
 • Jayden H. veel ideeën had voor Stop Motion?
 • Brian zijn appeltaart in zijn eentje heeft opegeten?
 • Jayden B. weer beter was?
 • Nathan mocht helpen met het uitdelen van de BRAVO’s?
 • Julian twee baardagamen heeft?
 • Roman al veel kwaliteiten kon noemen?

Voor foto’s van deze speelronde klik hier

Dit bericht is geplaatst in Weblog. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.