Speelronde 7

Opdracht van de week: Vandaag laat ik mijzelf zien, ook wanneer ik verlegen ben

Deze en komende weken staat de opdracht van de week in het teken van ‘zelfvertrouwen’. Zo bespreken we met de kinderen dat je bij het maken van een (moeilijke) opdracht altijd tegen jezelf kunt zeggen: “Ik ga het proberen” (i.p.v. te zeggen “Ik kan het niet). Door in oplossingen te denken zullen kinderen ervaren dat ze meer kunnen dan ze in eerste instantie dachten. Thuis en op school kunt u de opdracht van de week met het kind bespreken en het kind laten vertellen op welke momenten je deze opdracht kunt toepassen. Wanneer een kind aan de opdracht van de week heeft gewerkt en doorgezet heeft, kunt u hem/haar complimenteren. Op het moment dat een kind het lastig vindt door te zetten, kunt u bespreken wat hij/zij bij Playing for Success heeft geleerd en op welke manier een opdracht aangepakt kan worden. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden en gedurende de week kunt u het kind de opdracht van de week laten herhalen.

De eerste akte werd door de hele groep een les gevolgd over ‘gastvrijheid’.  

Gastvrijheid

Vandaag werden de kinderen in de eerste akte meegenomen door een medewerker van het AFAS Circustheater. Hij vertelde de kinderen over wat er allemaal wel niet komt kijken om de gasten een fantastische avond te bezorgen. In een rollenspel werden de kinderen meegenomen in het traject van binnenkomst tot en met het plaatsnemen in de zaal. Twee kinderen waren portier. Twee kinderen mochten de kaartjes verkopen; zij stonden achter de kassa. Daarnaast waren er twee kinderen die de gekochte kaartjes scanden. En tot slot waren er twee kinderen die de kaartjes controleerden en de gasten naar hun plek in de zaal brachten. Degene die de rol van ‘portier’ en ‘scanner’ hadden, mochten zelfs een echt kostuum aan. De andere kinderen waren gast en brachten deze middag een bezoek aan het AFAS Circustheater. Zij hadden de rol om te letten op de gastvrijheid van het personeel. Nadat iedereen in de zaal zat, werd er gewisseld van rol. Tijdens deze opdracht wordt er door de begeleiders gekeken naar de manier waarop de kinderen met het begrip ‘gastvrijheid’ omgaan. Wat zeggen ze tegen de gasten? Hoe presenteren ze zichzelf? Op welke manier voeren ze de opdracht uit? Daarnaast wordt tijdens kopen van de kaartjes gekeken naar de rekenvaardigheden van het desbetreffende kind. Jezelf presenteren, samenwerken, overleggen, rekenen en het omgaan met elkaar (sociale vaardigheden) staan tijdens deze opdracht centraal.

In de tweede akte werkten de kinderen aan de opdrachten ‘Find it!’, ‘Spektro’ en ‘In de Wolken’.

Find it!: Yvaine, Steffie, Brian, Jason, Nathan en Kiki

Bij deze opdracht werken de kinderen eerst individueel aan een opdracht op taal- of rekenopdracht. Voor iedere twee minuten dat de kinderen geconcentreerd aan de opdracht werken, kunnen ze foto’s verdienen. Deze foto’s zijn in en om het AFAS Circustheater genomen. Met elkaar gaan de kinderen daarna op zoek naar de plekken waar de foto’s genomen zijn. Wanneer ze de plek gevonden hebben, moeten ze overleggen op welke manier ze op een zo origineel mogelijke manier op de foto gaan. Tijdens het werken aan de opdracht mogen de kinderen elkaar ook tips geven. Creatief bezig zijn, overleggen, samenwerken en jezelf presenteren, staan tijdens deze opdracht centraal. De begeleider bekijkt tijdens deze opdracht hoe het proces van overleggen verloopt en op welke manier de kinderen met de opdracht aan de slag gaan. Werken ze zelfstandig? Stellen ze vragen? Op welke manier gaan ze met de opdracht aan de slag? Behalve het taal- en/of rekenelement staat bij deze opdracht ook het samenwerken, overleggen en zelfstandig werken centraal.

Spektro: Jayden B, Anita, Sep en Jayden H

In het theater wordt veel gebruik gemaakt van stroom. Zo is het belangrijk dat er genoeg frisse lucht is, het licht het doet en het alarm werkt. Bij deze opdracht werken de kinderen in tweetallen aan het bouwen van verschillende stroomkringen (licht, alarm en ventilatie). Hierbij moeten de kinderen een stappenplan volgen om de juiste stroomkring te kunnen bouwen. Een stukje techniek, samenwerken en overleggen staan tijdens deze opdracht centraal.

In de Wolken : Julian, Roman, Noah en Sophronia

Bij deze opdracht werken de kinderen gezamenlijk aan een stripverhaal. Met elkaar bedenken de kinderen eerst een verhaal. Het verhaal moeten ze vervolgens in zes verschillende foto’s uitbeelden. Daarna mogen ze in en om het theater  hun foto’s maken. Als alle foto’s gemaakt zijn, gaat de groep terug naar het leercentrum waar ze de foto’s in een PowerPoint presentatie verwerken en er tekstballonnen aan toevoegen. Met elkaar maken de kinderen zo hun stripverhaal compleet. Overleggen, samenwerken, jezelf presenteren, computervaardigheden en de mondelinge taalvaardigheid staan tijdens deze opdracht centraal. De begeleider kijkt tijdens de opdracht op welke manier er met elkaar overlegd wordt, of de kinderen open staan voor de ideeën van de anderen en op welke manier de kinderen zichzelf presenteren.

Wist u dat?

 • We deze dag veel ouders op bezoek hadden?
 • Sophronia een 8 heeft gehaald voor een toets?
 • Noah naar de kapper was geweest?
 • Kiki veel foto’s wist te vinden?
 • Steffie doorzette tijdens ‘Find it!’
 • Yvaine de mensen gastvrij behandelde?
 • Sep vandaag achter de kassa stond?
 • Jason een echte portier was?
 • Anita een spreekbeurt had over Maltesers?
 • Jayden H de presentatie van ‘In de Wolken’ graag nog een keer wil zien?
 • Brian het vorige week geweldig vond?
 • Jayden B graag zelf ook Spektro wil hebben?
 • Nathan heeft geholpen met het presenteren van het dagprogramma?
 • Julian volgende week een voetbal wedstrijd heeft?
 • Roman samen met zijn moeder de kaartjes scande?

Voor foto’s van deze speelronde klik hier 

Dit bericht is geplaatst in Weblog. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.