Speelronde 5

De opdracht van de week is: Vandaag geef ik iemand tijdens het samenwerken een compliment

Deze week staat de opdracht van de week in het teken van ‘samenwerken’. Zo bespreken we met de kinderen wat er komt kijken bij samenwerken en wat je kunt doen om het eerste contact te leggen. Met de kinderen wordt besproken dat wat komt kijken bij een positieve samenwerking. Zo maak je een taakverdeling aan het begin van een opdracht, overleg je met elkaar, sta je open voor de ideeën van de ander en mag je ook je eigen mening geven. Om de samenwerking positief te laten verlopen, is het fijn om tijdens het werken aan een opdracht een compliment te geven aan een ander. Wanneer je een compliment geeft, geeft dit de ander een fijn gevoel. Zo kan je iemand een compliment geven over iets wat hij/zij kan of over iets wat je in de ander waardeert. Thuis en op school kunt u de opdracht van de week met het kind bespreken en het kind laten vertellen op welke momenten je deze opdracht kunt toepassen. Wanneer je iets aardigs doet voor een ander, zal een ander vaak ook positief op jou reageren. Wanneer een kind aan de opdracht van de week heeft gewerkt, kunt u hem/haar complimenteren. Op het moment dat een kind het lastig vindt om het eerste contact te leggen, kunt u bespreken wat hij/zij bij Playing for Success heeft geleerd en welke vragen er gesteld kunnen worden om het eerste contact te leggen. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden en gedurende de week kunt u het kind de opdracht van de week laten herhalen.

  Drie kinderen mochten al direct mee met juf Nicole. Tijdens het bakken van de appeltaart gaat de begeleider met het kind in gesprek over het coaching kaartje. Ieder kind mag na afloop het coaching kaartje mee naar huis nemen. Zo kan het kind hier ook op school mee aan de slag.

Asmi: Ik durf het ook al voel ik mijzelf verlegen

Abdulaziz: Ik leer ook van moeilijke dingen        

Kate: Ik kom voor mezelf op!

De andere kinderen werkten in de eerste akte aan de opdrachten ‘PowerPoint’, ‘Vlog’ en ‘Marktplaats.nl’. 

      PowerPoint Nour, Kuba

Bij deze opdracht maken de kinderen een presentatie over een opdracht van Playing for Success. Het onderwerp werken ze eerst uit op papier voordat ze dit in een presentatie gaan verwerken. Belangrijk is dat het verhaal in steekwoorden in de presentatie wordt verwerkt. Wanneer er nog tijd over is, kunnen de kinderen afbeeldingen invoegen en werken aan de lay-out van hun presentatie. Tijdens deze opdracht leren de kinderen werken met het programma PowerPoint aan de hand van een stappenplan. Door de begeleiders wordt gekeken of de kinderen in staat zijn om zelfstandig aan de opdracht te werken. Gebruiken ze het stappenplan? Vragen ze om hulp? Op welke manier gaan de kinderen aan de slag? Daarnaast wordt er gekeken of de kinderen in staat zijn om een verhaal in steekwoorden te noteren. Zelfstandig werken, gebruiken van computervaardigheden (werken met het programma PowerPoint) en het werken aan de taalvaardigheid (gebruik van steekwoorden) staan tijdens deze opdracht centraal.

Vlog: Alan en Mariam

In tweetallen spreken de kinderen af waar ze over willen vloggen en hoe ze dit willen gaan aanpakken. Nadat ze dit met elkaar afgesproken hebben, gaan ze aan de slag en maken ze hun eigen vlog over iets dat ze bij Playing for Success hebben gedaan of hebben geleerd. Het resultaat zullen we tijdens de afsluiting laten zien. 

Marktplaats.nl: Silke en Dania

Bij deze opdracht werken de kinderen in tweetallen. Het doel van de opdracht is om artiesten te boeken, omdat er een groot concert is in het AFAS Circustheater. Hiervoor krijgen de kinderen een  budget van 1.250.000 euro. Bij deze opdracht moeten ze er voor zorgen dat ze drie groepen kiezen, drie zangers en drie zangeressen. Van alle categorieën moet er minstens één Nederlands zijn. Bij het maken van de berekeningen kunnen de kinderen gebruik maak van ‘echt’ geld of van een rekenmachine. Een combinatie van beiden mag natuurlijk ook. Het elftal dat ze uiteindelijk samenstellen verwerken ze in hun eerder gekozen opstelling. Het overleggen, samenwerken en rekenen staan tijdens deze opdracht centraal. Tijdens het werken aan de opdracht wordt door de begeleider gekeken naar de manier waarop er samengewerkt wordt en het overleg plaats vindt. Verder wordt er gekeken of de kinderen gebruik maken van het stappenplan (of ze bijv. een taakverdeling maken) en op welke manier ze de hulpmiddelen inzetten.

In de tweede helft werkten de kinderen in hun vaste groepje aan ‘Stop Motion’.

Groepje 1: Asmi, Dania en Nour

Groepje 2: Kuba, Alan en Abdulaziz

Groepje 3: Mariam, Kate

    Stop Motion deel 4

Vorige week zijn de kinderen aan de slag gegaan met het uitwerken van hun ideeën. Ze gingen aan de slag met de app ‘Stop Motion’ en zijn vooral bezig geweest met het maken van de foto’s van het verhaal. Hierdoor kwamen de kinderen er achter dat er voor een kort stukje film veel foto’s nodig zijn. Met elkaar kozen ze een achtergrond en pasten dit toe op het verhaal dat ze zelf hadden gemaakt. Wanneer kinderen geen materialen hadden meegenomen, mochten ze ook hun eigen fantasie gebruiken bij de uitwerking van hun verhaal. Wanneer dit nodig was, maakten de kinderen nog eigen poppetjes of attributen van klei of papier. Samenwerken, overleggen, en planmatig werken staan tijdens deze opdracht centraal.

Wist u dat?

 • Lorenzo er vandaag niet was?
 • Mare er vandaag niet was?
 • Kate heel veel zin had in het bakken van een appeltaart?
 • Nour iemand tijdens het samenwerken een compliment gaf?
 • Dania gezellig een praatje maakte tijdens ‘Stop Motion’?
 • Alan zijn appeltaart heel lekker vond?
 • Asmi in de pauze met andere kinderen een spelletje speelde?
 • Azib er vandaag niet was?
 • Abdulaziz van het de bovenkant van zijn appeltaart deeg een smiley maakte?
 • Kuba ‘In de Wolken’ een leuke opdracht vond?
 • Mariam vandaag een echte vlogger was?

Voor foto’s van deze speelronde klik hier

 

 

Dit bericht is geplaatst in Weblog. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.