Week 4

Vandaag was alweer vierde bijeenkomst van Playing for Success op onze locatie in het Zuiderpark.

De bijeenkomst van vandaag stond in het teken van samenwerken. Hoe werk je samen? Wat kun je doen om beter samen te werken? Wat doe je als iemand iets anders wil? Allemaal punten die terugkwamen in de opdrachten die we vandaag deden.

 De opdracht van de week is: Vandaag werk ik in goede  harmonie samen

Deze week staat de opdracht van de week in het teken van ‘samenwerken’. Zo bespreken we met de kinderen wat er komt kijken bij samenwerken. Wanneer kinderen samenwerken, wordt er overlegd en is het belangrijk dat kinderen openstaan voor de ideeën van anderen. Het kan zijn dat je verschillende ideeën hebt. Dat is niet erg. De vraag is hoe je daar mee omgaat. Zo kan je hierover ook met elkaar in gesprek gaan en ideeën combineren. Thuis en op school kunt u de opdracht van de week met het kind bespreken en het kind laten vertellen op welke momenten je deze opdracht kunt toepassen. Wanneer een kind aan de opdracht van de week heeft gewerkt, kunt u hem/haar complimenteren. Op het moment dat een kind het lastig vindt om het eerste contact te leggen, kunt u bespreken wat hij/zij bij Playing for Success heeft geleerd en welke vragen er gesteld kunnen worden om het eerste contact te leggen. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden en gedurende de week kunt u het kind de opdracht van de week laten herhalen.

Deze dag startten we met een aantal korte opdrachten waarbij de samenwerking centraal stond; ‘Memory’, ‘boter, kaas en eieren’ en ‘Op handen en voeten’.

Boter, kaas & eieren                                                                                                                      Net zoiets als het gewone boter, kaas & eieren. Alleen moesten de kinderen nu in twee verschillende teams zo snel mogelijk proberen om een horizontale, verticale of diagonale lijn te maken. Deze opdracht werd in verschillende team-samenstellingen uitgevoerd.

Memory                                                                                                                                        Memory, maar dan anders. Ook nu in twee teams en in estafettevorm. Op welke manier kun je er voor zorgen dat je zo snel mogelijk alle kaarten gevonden hebt? Ook deze opdracht werd in wisselende samenstellingen uitgevoerd.

Op handen en voeten                                                                                                                      Bij deze opdracht staat het samenwerken centraal. De kinderen krijgen de opdracht om met een bepaald aantal handen en/of voeten naar de overkant te lopen. Met elkaar moeten de kinderen overleggen hoe ze dat willen doen. Daarna voeren ze hun van tevoren bedachte plan samen uit. De begeleiders kijken tijdens deze opdracht of de kinderen daadwerkelijk overleggen en zich aan de taakverdeling houden.

Na de pauze gingen we in de gymzaal aan de slag met de opdracht ‘Sleutels’.

 

Sleutels                                                                                                                                          Met elkaar gaan de kinderen eerst in gesprek over samenwerken en zelfvertrouwen. Wat is het? Op welke manier kun je hier aan werken als je een opdracht moet doen? Vervolgens doen de kinderen in tweetallen verschillende beweegactiviteiten doen, waarbij ze sleutels kunnen verdienen. Het tweetal met de meeste sleutels mag als eerst een rekenopdracht kiezen. Hierbij valt te denken aan het rekenen met procenten, breuken, keersommen, verhaaltjessommen, klokkijken of het rekenen met grote getallen. Daarnaast zijn de opdrachten in drie verschillende niveaus verdeeld. Door de begeleiders wordt gekeken of de kinderen hierover in gesprek gaan en kunnen toepassen wat er is besproken. Hoe verloopt de samenwerking? Wat kiezen de kinderen voor rekenopdracht (kiezen ze voor de makkelijkste opdracht? Of gaan ze juist aan de slag met een moeilijkere opdracht) en op welke manier gaan ze hier met hun tweetal mee aan de slag?

Het was weer een gezellige en leerzame dag. Op naar volgende week! Dan gaan we aan de slag met het thema zelfvertrouwen.                                        

Voor foto’s van deze dag klik hier

Dit bericht is geplaatst in Sportcampus Zuiderpark, Weblog. Bookmark de permalink.