Week 8

Opdracht van de week: Vandaag laat ik mijzelf zien en horen

Deze week staat de opdracht van de week in het teken van ‘zelfstandigheid’. Zelfstandig werken betekent dat je zelf aan de slag gaat met een opdracht en wanneer je niet meer weet wat je moet doen, zelf nadenkt over een oplossing. Hierbij is het belangrijk dat je duidelijk aangeeft wat je lastig vindt of wat je nodig hebt om een taak/opdracht naar behoren uit te voeren. Wanneer je dat doet, kunnen anderen rekening met je houden en met jou nadenken over een (mogelijke) oplossing. Op school en thuis kunt u aandacht besteden aan de opdracht van de week, door te vragen wat er bij Playing for Success is besproken en hoe hij/zij er mee aan de slag is gegaan. Vervolgens kan besproken worden op welke manier je hier buiten PfS mee aan de slag kunt gaan. Bespreek wat de voordelen van vragen stellen zijn? Laat het kind zelf met ideeën komen. Hoe gaat hij/zij dit aanpakken en in welke situaties gaat hij/zij stappen zetten? Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden en gedurende de week kunt u het kind de opdracht van de week laten herhalen.

We begonnen deze dag met verschillende opdrachten buiten.

Op handen en voeten                                                                                                                      Bij deze opdracht staat het samenwerken centraal. De kinderen krijgen de opdracht om met een bepaald aantal handen en/of voeten naar de overkant te lopen. Met elkaar moeten de kinderen overleggen hoe ze dat willen doen. Daarna voeren ze hun van tevoren bedachte plan samen uit. De begeleiders kijken tijdens deze opdracht of de kinderen daadwerkelijk overleggen en zich aan de taakverdeling houden.

Boter, kaas & eieren                                                                                                                      Net zoiets als het gewone boter, kaas & eieren. Alleen moesten de kinderen nu in twee verschillende teams zo snel mogelijk proberen om een horizontale, verticale of diagonale lijn te maken. Deze opdracht werd in verschillende team-samenstellingen uitgevoerd.

Na de pauze gingen de kinderen aan de slag met ‘Ballen’.

Ballen                                                                                                                                                     In een sportzaal gingen de kinderen verschillende balsporten uitvoeren. Hierbij werkten ze in teams en mochten de kinderen zelf de regels van de spellen bepalen. Welke regels er gemaakt worden, wie er scheidsrechter is en op welke manier de teams gevormd worden. Dat was allemaal aan de kinderen zelf! Het is aan de begeleiders om te kijken of de kinderen zich ook aan deze afspraken houden. En hoe dit overleg verloopt

Voor foto’s van deze dag klik hier

Dit bericht is geplaatst in Sportcampus Zuiderpark, Weblog. Bookmark de permalink.