Speelronde 8

Opdracht van de week: Vandaag laat ik mijzelf zien, ook wanneer ik verlegen ben

Deze en komende weken staat de opdracht van de week in het teken van ‘zelfvertrouwen’. Zo bespreken we met de kinderen dat je bij het maken van een (moeilijke) opdracht altijd tegen jezelf kunt zeggen: “Ik ga het proberen” (i.p.v. te zeggen “Ik kan het niet). Door in oplossingen te denken zullen kinderen ervaren dat ze meer kunnen dan ze in eerste instantie dachten. Thuis en op school kunt u de opdracht van de week met het kind bespreken en het kind laten vertellen op welke momenten je deze opdracht kunt toepassen. Wanneer een kind aan de opdracht van de week heeft gewerkt en doorgezet heeft, kunt u hem/haar complimenteren. Op het moment dat een kind het lastig vindt door te zetten, kunt u bespreken wat hij/zij bij Playing for Success heeft geleerd en op welke manier een opdracht aangepakt kan worden. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden en gedurende de week kunt u het kind de opdracht van de week laten herhalen.

Vandaag was het een speciale dag bij Playing for Success. Er kwamen twee spelers op bezoek: Dhoraso Klas en Malik Sellouki.


Spelers op bezoek

Voordat de spelers komen, wordt met de kinderen besproken wat open en gesloten vragen zijn. Daarna gaan de kinderen in twee groepen uiteen. Vervolgens bedenkt iedereen om de beurt een vraag. Ieder kind schrijft alle vragen op. Wanneer de speler later aansluit bij het groepje mag ieder kind zijn/haar eigen vraag aan de speler stellen. Als de spelers komen, nemen zij plaats achter de desk en hebben voor ieder kind een vraag. Het kind voor wie de vraag is, moet dan naar voren komen en deze beantwoorden. Hierbij maken ze gebruik van de microfoon. De begeleiders kijken ondertussen naar hoe het kind zichzelf presenteert. Kijkt het kind de speler aan? Hoe staat het kind? Op welke manier wordt er een antwoord gegeven? En wanneer het kind antwoord geeft, wat is dan de houding van het kind? Daarna mag ieder kind met beide spelers op de foto. Na de vragen van de spelers, worden de kinderen verdeeld over twee groepen. Iedere groep gaat bij een speler aan tafel zitten. De vragen die de kinderen in de eerste helft hadden gemaakt, mochten ze nu eindelijk stellen aan de spelers! De antwoorden verwerkten ze op hun eigen vragenblad. Daarnaast krijgen de kinderen ook nog de gelegenheid om hun eigen vragen aan de speler te stellen. Tijdens het interview wordt door de begeleiders bekeken of de kinderen uit zichzelf het gesprek aangaan met de speler. Tonen ze belangstelling? En geven ze een ander kind ook de ruimte om zijn/haar vraag te stellen?

Ren je Rot

Tot slot wordt het spel ‘Ren je Rot’ met de spelers gespeeld. De kinderen en spelers worden in drie groepen verdeeld. Met elkaar moeten ze op zoek naar vragen die verspreid in de ruimte liggen. De kaarten liggen omgekeerd en door elkaar heen, zodat de kinderen niet kunnen zien waar de vragen liggen. Ieder groepje begint met het zoeken van een andere vraag en tellen vervolgens door. Van tevoren wordt met het team overlegd in welke volgorde de kinderen gaan rennen. Om beurten gaan de kinderen op zoek naar het nummer van hun vraag en zodra ze deze gevonden hebben, onthouden ze deze vraag en ‘nemen’ ze deze mee naar hun groepje. Daarna is het de bedoeling dat de kinderen met elkaar overleggen over het antwoord. De volgende mag pas rennen op het moment dat het antwoord is opgeschreven. Het antwoord kan opgeschreven worden door een begeleider, een speler, maar ook door een kind uit het groepje. Dit spel is bij de kinderen bekend, omdat ze dat de eerste speelronde ook al hebben gedaan en dus bekend zijn met de werkvorm. De activiteit verliep prima en de spelers en leerlingen hebben genoten van de leuke samenwerking waarbij het toch wel spannend was om oog in oog te staan met de spelers van ADO Den Haag!

Wist je dat?

 • Lisa graag met vriendinnen buiten speelt?
 • Younes PSG als favoriete Franse voetbalclub heeft?
 • Bo op ballet heeft gezeten?
 • Koen zijn favoriete dier een pinguïn is?
 • Guido het leuk vindt dat er meer mensen uit zijn familie op korfbal zitten?
 • Lynn geleerd heeft om haar mening te geven?
 • Zanta gym het leukste vak op school vindt?
 • Melak graag naar Engelse muziek luistert?
 • Adina de parachute de leukste opdracht vond?
 • Adrian een 10 had voor een woordenschattoets?
 • Ghozi UNO mee had?
 • Rafaela bezig is met een borduurwerkje voor haar oma in Ecuador?
 • Ilaysha graag meer taal op school zou willen hebben?
 • Najomy haar truc op school heeft laten zien?
 • Johann blij is dat hij alsnog naar de wedstrijd van ADO Den Haag kan?

Voor foto’s van deze speelronde klik hier

Dit bericht is geplaatst in B!ngoal Stadion, Weblog. Bookmark de permalink.