Week 5

De opdracht van de week is: Vandaag weet ik dat ik niet in alles goed hoef te zijn. Ik ben goed genoeg.

Deze week staat de opdracht van de week in het teken van ‘zelfvertrouwen’.

Zo bespreken we met de kinderen wat er komt kijken bij zelfvertrouwen en wat je kunt doen om meer in jezelf te geloven. Hierbij valt te denken aan het trots zijn op wat je hebt gedaan of jezelf een compliment geven. Met de kinderen wordt besproken dat je niet in alles goed hoeft te zijn, maar dat je zelf het best weet of je je best hebt gedaan om iets te bereiken. Dit weet je pas achteraf. Ook dan kun je voor jezelf bedenken wat je misschien anders had kunnen doen. Wanneer dit niet het geval is, kun je ook tevreden zijn met het resultaat en trots zijn op wat je hebt bereikt. Thuis en op school kunt u de opdracht van de week met het kind bespreken en het kind laten vertellen op welke momenten je deze opdracht kunt toepassen. Wanneer een kind aan de opdracht van de week heeft gewerkt, kunt u hem/haar complimenteren. Op het moment dat een kind het lastig vindt om zichzelf een compliment te geven, kunt u bespreken wat hij/zij bij Playing for Success heeft geleerd. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden en gedurende de week kunt u het kind de opdracht van de week laten herhalen.

Deze bijeenkomst begonnen we in twee aparte groepen met twee opdrachten aan tafel: ‘Kikker be cool’ en het ‘Babbelspel’.

Kikkerbecool –spel

Bij deze opdracht gaan de kinderen d.m.v. een bordspel met elkaar in gesprek over bepaalde situaties. Vragen als: Wat zou jij doen? Hoe zou jij reageren?, staan hierbij centraal. In sommige gevallen moet kinderen situaties een situaties naspelen en bepalen hoe ze op elkaar reageren. Onderwerpen waar de kinderen met elkaar over in gesprek gingen hadden te maken met sociale vaardigheden, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten en plagen. Tijdens het spelen van dit spel iss het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan, elkaars antwoorden te respecteren en belangstelling te hebben voor wat iemand zegt. Het spel is een reis door zee op weg naar de coole kikker, die lekker op het strand ligt. Terwijl je dwars door de haaien en de krokodillen beweegt, over de nijlpaardenbrug springt en het orakel van de vulkaan raadpleegt, geef je antwoord op de vragen van de rode, groene, gele of blauwe kaartjes die door de andere kinderen worden voorgelezen en zo kun je een fiche verdienen. Wanneer de groep iemands antwoord waardeerde, kreeg dit kind ook een fiche. Degene die het eerste bij de coole kikker was aangekomen had gewonnen, maar daarna moest dit kind natuurlijk wel een ander kind helpen dat nog niet zo ver was! Degene die de meeste fiches heeft had was de vragenkampioen.

Het Babbelspel

De kinderen oefenen bij dit spel spelenderwijs hun sociale vaardigheden. Met behulp van foto’s moeten de kinderen bijvoorbeeld een verhaal vertellen of iets uitbeelden. Ook wordt er gebruik gemaakt van een rollenspel en op welke manier lossen kinderen spelenderwijs iets op. Daarnaast werden vragen gesteld als:  ‘Waarom heeft een blinde een blindengeleidehond?’ of ‘Wat is een vegetariër?’

Na de pauze gingen we aan de slag met verschillende beweegactiviteiten die in het thema stonden van samenwerken.

Swinx

Afhankelijk van de groepssamenstelling wordt er tijdens het circuit ook een bewegingsspel ingezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Swinx. Dat is een sprekende computer die de kinderen verschillende opdrachten laat kiezen. Door een begeleider wordt een opdracht gekozen waarbij de kinderen samen moeten werken en moeten overleggen.

Boter, kaas & eieren

Net zoiets als het gewone boter, kaas & eieren. Alleen moesten de kinderen nu in twee verschillende teams zo snel mogelijk proberen om een horizontale, verticale of diagonale lijn te maken. Deze opdracht werd in verschillende team-samenstellingen uitgevoerd.

Op handen en voeten:

Bij deze opdracht staat het samenwerken centraal. De kinderen krijgen de opdracht om met een bepaald aantal handen en/of voeten naar de overkant te lopen. Met elkaar moeten de kinderen overleggen hoe ze dat willen doen. Daarna voeren ze hun van tevoren bedachte plan samen uit. De begeleiders kijken tijdens deze opdracht of de kinderen daadwerkelijk overleggen en zich aan de taakverdeling houden.

Voor foto’s van deze dag klik https://www.facebook.com/pfsdenhaag

Dit bericht is geplaatst in Carolusschool & verschillende scholen, Sportcampus Zuiderpark, Weblog. Bookmark de permalink.