ANBI

De stichting Playing for Success is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de giften welke gedaan zijn aan onze Stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker! Volgens de nieuwe voorwaarden ANBI per 1 januari 2014 moet op onze website de volgende informatie staan:

Naam instelling:
Stichting Playing for Success Den Haag

RSIN of het fiscale nummer:
Fiscaal nummer: 852438965

Contactgegevens:
Stichting Playing for Success Den Haag
Johanna Westerdijkplein 1
2521EN ‘s-Gravenhage
email: n.pont@playingforsuccess.nl
telefoonnummer: 06-31659880
KVK: 57102244
Bankrekening:NL13 RABO 0121 9704 34

Doelstelling:
Playing for Success Den Haag werkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 9 t/m 13 jaar waardoor leerprestaties kunnen verbeteren.

Actueel beleidsplan:

Om het actuele beleidsplan van Playing for Success Den Haag te kunnen inzien, klikt u hier.                  Voor de beleidsplannen van voorgaande jaren, klikt u op het desbetreffende jaar. 

beleidsplan 2017                                                                                                                      beleidsplan 2018

Beloningsbeleid:

De bestuurders zijn op vrijwillige basis betrokken bij Playing for Success Den Haag en ontvangen geen vergoeding. De leerkrachten die voor Playing for Success Den Haag werken, zijn gedetacheerd en krijgen betaald volgens het CAO Primair Onderwijs. De stagiaires lopen allemaal vrijwillig stage en krijgen geen stagevergoeding. Wel wordt de VOG vergoed door Stichting Playing for Success Den Haag.

Bestuurders:
Dhr. W. Hendriks (voorzitter)
Dhr. R.K. Brons (penningmeester)
Dhr. H. de Bruijn (secretaris)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Wij houden dagelijks een weblog bij waarin terug te lezen is welke activiteiten hebben plaatsgevonden. Klik hiervoor op het kopje ‘weblog’ (locatie AFAS Circustheater of Cars Jeans Stadion) voor meer informatie.

Financiële verantwoording:
Voor de financiële verantwoording van 2018 klik hier.                                                                         
Voor de financiële verantwoording van voorgaande jaren, klikt u op het desbetreffende jaar.

 financiele verantwoording 2016                                                                                                   financiële verantwoording 2017