De 10 meest gestelde vragen

1. Welke kinderen komen in aanmerking?
Onder presterende kinderen van 9 tot 12 jaar bij wie er niet uit komt wat er inzit. Soms hebben deze kinderen een leerachterstand. Het leercentra in Den Haag richt zich op kinderen uit groep 6, 7 en 8. Playing for Success is niet geschikt voor kinderen met ernstige gedrags- of leerstoornissen. Klik op het kopje ‘Playing for Success’ en ga naar ‘selectie en deelname’ voor meer informatie.

2. Waar kan ik mijn kind opgeven?
Voor ouders is het niet mogelijk om uw kind rechtstreeks aan te melden. De deelnemende scholen bepalen welke kinderen in aanmerking komen. In de meeste gevallen loopt het contact via de zorgteams van de school. Scholen kunnen contact opnemen met de centrummanager, Nicole Pont, wanneer zij nog niet benaderd zijn voor deelname. Er kan dan gekeken worden of deelname mogelijk is.

3. Wat kost het voor mijn kind om mee te doen? 
Voor de leerlingen zijn er geen kosten verbonden aan deelname. let op: deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wanneer er is ingeschreven verwachten we dat de kinderen alle bijeenkomsten aanwezig zijn. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, waarbij er contact met de centrummanager opgenomen kan worden.

4. Sporten de kinderen ook?
Bij Playing for Success gaat het vooral om het verbeteren van de leerprestaties door te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Bewegen is geen hoofddoel, maar zeker niet onbelangrijk. Zo wordt er tijdens de ‘rust’ bewogen rond het veld/theater. Bij verschillende opdrachten speelt beweging ook een rol. Meisjes voelen zich vaak net zo aangetrokken tot het voetbal als jongens. De verhouding tussen jongens en meisjes is dan ook 50/50. Daarnaast bestaat het programma in Den Haag uit heel veel verschillende onderdelen. Niet alles heeft met voetbal te maken en we gaan ook zeker niet voetballen, hoewel sommige kinderen dat weer heel erg jammer vinden. Andere spelletjes met een bal maken dat dan weer goed. 

5. Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?
Wanneer uw kind ziek is, meldt u hem/haar als ouder(s) / verzorger(s) zelf af. Dit kan via de mail naar n.pont@playingforsuccess.nl of telefonisch op het nummer: 0631659880.

6. Hoe ziet een leercentrum er uit? 
Een leercentrum is een ruimte in een voetbalstadion of in de Sportcampus: licht en luchtig, voorzien van een groot aanbod van moderne multimedia en uiteraard met veel materiaal van de organisatie. In Den Haag worden de ruimtes ook gebruikt voor andere doeleinden op de dagen dat er geen Playing for Success is.

7. Hoe verloopt het contact met ouders?
Voor aanvang van het programma worden ouders uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen. Tijdens de duur van het project ontvangen de ouders driewekelijks een overzicht van hun kind. N.a.v. dit overzicht worden ouders in de gelegenheid gesteld om contact op te nemen met Playing for Success tijdens het telefonisch spreekuur. Daarnaast worden ouders uitgenodigd om een keer een kijkje te nemen in het leercentrum. Het is aan de ouders om hier gebruik van te maken. Ook bij de afsluiting, waarbij de certificaten worden uitgereikt, mogen ouders natuurlijk niet ontbreken. Gedurende het project is het ten allen tijde mogelijk om contact op te nemen met Playing for Success. Dit kan telefonisch of per mail.

8. Hoe ziet het lesprogramma er uit?
De kinderen verblijven één keer per week 2 à 3 uur lang in het leercentrum. Het project duurt, afhankelijk van de periode en de dag, 12 weken. Het lesprogramma bestaat uit praktische opdrachten met aandacht voor taal, rekenen en het verbeteren van de computervaardigheden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hierbij valt te denken aan o.a. samenwerken, overleggen en het presenteren van jezelf.

Elke bijeenkomst in het Bingoalstadion lijkt op een echte voetbalwedstrijd met een warming-up, een eerste helft, een rust, een tweede helft en een cooling down. In de eerste akte/helft werken de kinderen in hun vaste groepjes aan een opdracht. In de tweede akte/helft kijken we naar de individuele behoeften van het kind en worden de groepjes op grond van deze behoeften ingedeeld. Hierbij maken we ook gebruik van de andere ruimtes die de locatie te bieden heeft. In de rust/pauze krijgen de kinderen de gelegenheid om met elkaar een spelletje te spelen, even te bewegen en wat te eten en te drinken. 

9. Wie begeleidt de kinderen?
Een groep van maximaal 15 kinderen heeft minimaal drie begeleiders: leraren, leraren-in-opleiding of stagiaires van andere (sociale) opleidingen. Minimaal een van hen is gekwalificeerd leraar primair onderwijs. Alle begeleiders zijn in het bezit van een VOG.

10. Hoe komen de kinderen op de locatie?
De kinderen worden, op een van tevoren afgesproken tijd, bij school opgehaald met een busje van Connexxion en bij het leercentrum afgezet. Hier worden ze door de begeleiders opgewacht en meegenomen naar het leercentrum. Na afloop worden de kinderen door de begeleiders teruggebracht naar de bus en vervolgens door de buschauffeur weer bij school afgezet.