Week 8

De opdracht van de week is: Vandaag geef ik iemand een compliment

Deze week staat de opdracht van de week in het teken van ‘samenwerken’. Zo bespreken we met de kinderen wat er komt kijken bij samenwerken en wat je kunt doen om het eerste contact te leggen. Met de kinderen wordt besproken dat wat komt kijken bij een positieve samenwerking. Zo maak je een taakverdeling aan het begin van een opdracht, overleg je met elkaar, sta je open voor de ideeën van de ander en mag je ook je eigen mening geven. Om de samenwerking positief te laten verlopen, is het fijn om tijdens het werken aan een opdracht een compliment te geven aan een ander. Wanneer je een compliment geeft, geeft dit de ander een fijn gevoel. Zo kan je iemand een compliment geven over iets wat hij/zij kan of over iets wat je in de ander waardeert. Thuis en op school kunt u de opdracht van de week met het kind bespreken en het kind laten vertellen op welke momenten je deze opdracht kunt toepassen. Wanneer je iets aardigs doet voor een ander, zal een ander vaak ook positief op jou reageren. Wanneer een kind aan de opdracht van de week heeft gewerkt, kunt u hem/haar complimenteren. Op het moment dat een kind het lastig vindt om het eerste contact te leggen, kunt u bespreken wat hij/zij bij Playing for Success heeft geleerd en welke vragen er gesteld kunnen worden om het eerste contact te leggen. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden en gedurende de week kunt u het kind de opdracht van de week laten herhalen.

Deze dag begonnen de kinderen in groepjes met het voorbereiden van de rondleiding voor de ouders tijdens de laatste bijeenkomst.

Rondleiding voorbereiden

Met elkaar gingen de kinderen in groepjes de afsluiting voorbereiden. Zo spraken ze met elkaar af wie wat bij welke ruimte gaat vertellen en bedachten ze eigen vragen voor ‘Ren je Rot’. Samenwerken en overleggen staan tijdens deze opdracht centraal

Na de pauze deden we met de hele groep het tribunespel.

Tribunespel

Er werden door de kinderen vier teams samengesteld; hoe doe je dat op een manier die fijn voor iedereen is? Hier hebben we over gesproken. Ieder team had een kleur: geel, blauw of groen. De kinderen kregen kaartjes met namen van sporten Elk team had een eigen vak van een stuk tribune. In dat vak moesten er kaartjes in de juiste kleur gezocht worden met de sporten erop. Om de beurt mocht er gezocht worden en moest het gevonden kaartje naar het team gebracht worden. Voordat het volgende kind mocht gaan zoeken, moest er eerst overlegd worden wat de naam van de sport was. De juiste naam moest bij het juiste plaatje gelegd worden. Er werd actief gezocht en samengewerkt; overleggen wat het antwoord kan zijn, maar ook iemand overtuigen en betrekken bij de discussie. Leuk om te zien!

We kijken weer terug op een leerzame en gezellige dag! Volgende week is het vakantie en daarna gaan we aan de slag met het thema zelfvertrouwen.

Wist u dat?

  • Quinten een nieuw kapsel had? 
  • Robin later iets met programmeren wil gaan doen? 
  • Yusriya vandaag veel gelachen heeft? 
  • Marouan op school met een vriendje Mario Bros heeft gespeeld? 
  • Emie een brief heeft gekregen voor Valentijn? 
  • Leona haar telefoon op school vergeten was? 
  • Melanie in de vakantie naar de Efteling gaat? 
  • Kaylan veel complimenten uitdeelde? 

Voor foto’s van deze dag klik hier

Dit bericht is geplaatst in Leyenburgschool & Helen Parkhurst, Sportcampus Zuiderpark, Weblog. Bookmark de permalink.