Week 3

De opdracht van de week is: Vandaag werk ik in goede  harmonie samen

Deze week staat de opdracht van de week in het teken van ‘samenwerken’. Zo bespreken we met de kinderen wat er komt kijken bij samenwerken. Wanneer kinderen samenwerken, wordt er overlegd en is het belangrijk dat kinderen openstaan voor de ideeën van anderen. Het kan zijn dat je verschillende ideeën hebt. Dat is niet erg. De vraag is hoe je daar mee omgaat. Zo kan je hierover ook met elkaar in gesprek gaan en ideeën combineren. Thuis en op school kunt u de opdracht van de week met het kind bespreken en het kind laten vertellen op welke momenten je deze opdracht kunt toepassen. Wanneer een kind aan de opdracht van de week heeft gewerkt, kunt u hem/haar complimenteren. Op het moment dat een kind het lastig vindt om het eerste contact te leggen, kunt u bespreken wat hij/zij bij Playing for Success heeft geleerd en welke vragen er gesteld kunnen worden om het eerste contact te leggen. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden en gedurende de week kunt u het kind de opdracht van de week laten herhalen. 

Deze bijeenkomst begonnen we met een opdracht in de danszaal. 

Hier ben ik!

Tijdens deze opdracht krijgen de kinderen een dansles. Ze starten in de danszaal met het begin van een dans die ze van een begeleider krijgen. Deze wordt eerst geoefend. Daarna mogen de kinderen in groepjes dingen (bijv. bewegingen) aan deze dans toevoegen en oefenen. Tot slot mogen ze hun eigen bedachte dans aan de rest van de groep presenteren. Jezelf presenteren en werken aan zelfvertrouwen staan tijdens deze opdracht centraal.

Na de pauze gingen de kinderen aan de slag met het tribunespel en memory

Tribunespel

Er werden drie teams samengesteld; Hier hebben we over gesproken. Ieder team had een kleur: geel, blauw of groen. De kinderen kregen kaartjes met namen van sporten. Elk team had een eigen vak van een stuk tribune. In dat vak moesten er kaartjes in de juiste kleur gezocht worden met de sporten erop. Om de beurt mocht er gezocht worden en moest het gevonden kaartje naar het team gebracht worden. Voordat het volgende kind mocht gaan zoeken, moest er eerst overlegd worden wat de naam van de sport was. De juiste naam moest bij het juiste plaatje gelegd worden. Er werd actief gezocht en samengewerkt; overleggen wat het antwoord kan zijn, maar ook iemand overtuigen en betrekken bij de discussie. Leuk om te zien!

Memory

Memory, maar dan anders. In tweetallen speelden de kinderen memory. Hoe overleg je met elkaar? Hoe kun je elkaar helpen en op welke manier kun je er voor zorgen dat je samen zo snel mogelijk alle kaarten gevonden hebt? 

Voor foto’s van deze dag klik hier

Dit bericht is geplaatst in Carolusschool & verschillende scholen, Sportcampus Zuiderpark, Weblog. Bookmark de permalink.