ANBI

De stichting Playing for Success is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de giften welke gedaan zijn aan onze Stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker! Volgens de nieuwe voorwaarden ANBI per 1 januari 2014 moet op onze website de volgende informatie staan:

Naam instelling:
Stichting Playing for Success Den Haag

RSIN of het fiscale nummer:
Fiscaal nummer: 852438965

Contactgegevens:
Stichting Playing for Success Den Haag
Johanna Westerdijkplein 1
2521EN ‘s-Gravenhage
email: n.pont@playingforsuccess.nl
telefoonnummer: 06-31659880
KVK: 57102244
Bankrekening:NL13 RABO 0121 9704 34

Doelstelling:
Playing for Success Den Haag werkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 9 t/m 13 jaar waardoor leerprestaties kunnen verbeteren.

Actueel projectplan:                                                                                                                                Om het actuele projectplan van Playing for Success Den Haag te kunnen inzien, klikt u op projectplan Playing for Success Den Haag 2023 Voor het projectplan van 2022 klikt u op: projectplan Playing for Success Den Haag 2022

Beloningsbeleid:                                                                                                                                      De bestuurders zijn op vrijwillige basis betrokken bij Playing for Success Den Haag en ontvangen geen vergoeding. De leerkrachten die voor Playing for Success Den Haag werken, zijn gedetacheerd en krijgen betaald volgens het CAO Primair Onderwijs. De stagiaires lopen allemaal vrijwillig stage en krijgen geen stagevergoeding. Wel wordt de VOG vergoed door Stichting Playing for Success Den Haag.

Bestuurders:
Dhr. W. Hendriks (voorzitter)
Dhr. R.K. Brons (penningmeester)
Dhr. H. de Bruijn (secretaris)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Wij houden dagelijks een weblog bij waarin terug te lezen is welke activiteiten hebben plaatsgevonden. Klik hiervoor op het kopje ‘weblog’ (locatie Sportcampus of Bingoal Stadion) voor meer informatie.

Financiële verantwoording:
Voor de financiële verantwoording van 2020 klik op Financieel jaarverslag 2020