Privacy

In het kader van de nieuwe wet op de bescherming van de persoonsgegevens zijn we bezig met het opstellen van een document. Wanneer dit document door het bestuur is goedgekeurd, zullen we dit onder het kopje ‘privacy’ plaatsen. 

Bij het aanmelden van uw kind voor het project van Playing for Success Den Haag, geven wij formulieren mee waarin u kunt aangeven of wij de naam en/of het beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken op de website en/of social media. Hieronder vindt u de twee documenten die we meegegeven hebben.  

Toestemmingsformulier gebruik persoonsgegevens 2023

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 2022_2023