Selectie & Deelname

Nadat scholen door Playing for Success zijn benaderd voor deelname aan het project, worden de kinderen door de scholen geselecteerd.

De leerlingen uit groep 6, 7 of 8 die voor selectie in aanmerking komen, passen voor een groot gedeelte in onderstaand profiel, waarbij de school verwacht dat deze kinderen tijdens hun periode bij Playing for Success beter uit de verf gaan komen.

Voor deelname aan Playing for Success hanteren we een aantal criteria. Het gaat om kinderen die:

– hebben een verminderd zelfvertrouwen
– hebben een laag zelfbeeld (faalangst)
– zijn (mede daardoor) minder gemotiveerd
– geloven zelf dat ze niet goed kunnen leren
– zijn vaak onopvallend aanwezig
– zijn minder weerbaar
– worden (regelmatig) gepest
– hebben geen grote gedragsproblemen (ADHD, PDD-NOS, etc. in overleg)                                            – presteren onder hun niveau op het gebied van lezen, rekenen en/of taal (door een van bovenstaande punten of een combinatie hiervan)

Voorafgaand aan het project wordt er een ouderavond georganiseerd. Afhankelijk van de locatie van de school, vindt de ouderavond online plaats of in het Bingoalstadion. Tijdens de ouderavond wordt er meer verteld over de inhoud van het project, kunnen ouders een kijkje nemen in het leercentrum en krijgen ze een informatiepakket mee. Ook directeuren, i.b.’ers en leerkrachten ontvangen voor deze avond een uitnodiging.

Zowel ouders als leerkrachten ontvangen een informatiepakket.
In het informatiepakket voor de school zit het volgende:
– Informatie voor de ib’er (school)
– Invul(lijst) met selectiecriteria
– Aantekeningenblad gesprek i.b.’er
– Vragenlijst leerkracht
– Blad ‘Dit ben ik’ (op school in te vullen door de leerling)
– Vragenlijst leerling (op school in te vullen door de leerling)

In het informatiepakket voor de ouders zit het volgende:
-Informatie betreffende het project, inclusief data
-Contract leerling
-Vragenlijst voor ouders

Als de vragenlijsten door iedereen zijn ingevuld, worden deze op school verzameld en opgestuurd naar Playing for Success.